EFT - VAD ÄR DET?

EFT är en vanlig förkortning för emotionally focused therapy, alltså emotionsfokuserad terapi.

EFT är en behandlingsmetod utvecklad utifrån psykoterapiforskning och studier om förändringsprocesser i terapi. 
EFT utgår från att känslor är avgörande för hur vi mår och ger oss information om våra behov, värderingar och mål. Känslor fungerar som ett inre navigationssystem och kan driva oss i den riktning vi behöver och då stärka oss i vår självuppfattning. När vi av olika anledningar inte lyckas använda känslorna för att orientera oss fastnar vi lätt i smärta och förlorar möjligheten att uppnå våra mål och tillfredsställa våra behov.
Individen som genomgår EFT får ökade färdigheter i att förstå sina känslor, hantera känslomässiga problem och att kompetent bemöta omvärlden och leva enligt de egna behoven, värderingarna och målen.

En utgångspunkt för emotionsfokuserad terapi är att många av våra problem har att göra med underliggande emotionella orsaker. Det innebär att EFT kan vara till stor hjälp vid många olika problem, som:
depression
ätstörningar
ångest
beroendeproblematik
panikångest.
Emotionsfokuserad terapi är ofta det bästa alternativet när:
du behöver hjälp att uttrycka känslor som speglar vad du verkligen känner
du upplever starka, negativa, känslor som ilska eller självförakt
du upplever känslomässig avstängdhet.

Emotionsfokuserad terapi handlar inte bara om att lösa problem. Precis som traditionell psykoterapi kan EFT leda till personlig utveckling och ge dig en bättre förståelse för dina och andras känslomässiga reaktioner. EFT anses också kunna bidra till att du utvecklar din empatiska förmåga.

Svenska Institutet för emotionsfokuserad terapi

Foto av Nicola Richli från Unsplash